Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Köksavfallskvarn

Är det tillåtet att använda köksavfallskvarnar?

I Norrköpings kommun är det inte tillåtet att släppa ut avfall från avfallskvarnar i det allmänna avloppsnätet. Det innebär att om du är ansluten till kommunalt VA så kan du inte använda dig av en köksavfallskvarn.

Köksavfallskvarn är inte tillåtna eftersom avfall från avfallskvarnar kan orsaka problem i ledningsnätet.

Dela sidan: