Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Lilla Hummelvik vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC5-1520
Färgmg Pt/l 530
TurbiditetFNU0,101,5
KonduktivitetmS/m49250
Totalt organisk kolTOCmg/l5,5
Luktingensvag
Smakingensvag
pH7,87,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l280
Total hårdhet° dH7,915
KalciumCamg/l41100
MagnesiumMgmg/l9,530
NatriumNamg/l55100
KaliumKmg/l4,6
JärnFemg/l<0,020,200
ManganMnmg/l<0,010,050
AluminiumAlmg/l<0,010,100
KopparCumg/l0,020,20
BlyPbmg/l0,000640,010
KadmiumCdmg/l0,0000100,0050
KvicksilverHgmg/l<0,000100,0010
ArsenikAsmg/l<0,00020,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,000020,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l<0,0050,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050**0,09
SulfatSO4mg/l23100
KloridClmg/l9,3100
FluoridFmg/l0,651,5
AmmoniumNH4mg/l<0,020,50
NitritNO2mg/l<0,0070,10
Tot aktivt klorCl2mg/l0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: