Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Foto av händer som fångar upp vattendroppar

Dricksvatten

Det vatten som vi producerar till dricksvatten tar vi från olika vattentäkter runt om i Norrköpings kommun. Vi har idag cirka 10 vattentäkter, där de flesta är grundvattentäkter. Vår största vattentäkt Glan är en ytvattentäkt. Den mängd råvatten som vi tar från Glan är endast cirka 0,5 procent av sjöns utflöde.

På vattenverket

Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker. På vårt största vattenverk, Borgs vattenverk, renar vi vattnet i flera steg: fällning, snabbfilter med kol, långsamfilter, UV-ljus och klor. Dessutom höjer vi pH på två stället i processen, efter snabbfilter och efter UV-ljus. Vi tillsätter ett minimum av klor för att vara säkra på att inga bakterier följer med.

Fram till din kran

Att se till att våra kunder har tillgång till dricksvatten är mycket mer än själva reningen på vattenverket. För att leverera dricksvatten från vattenverket till kran finns det cirka 80 mil vattenledningar runt om i kommunen. Och ju mer staden växer, desto mer växer även vårt ledningsnät.

Världens viktigaste livsmedel

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Det är därför som det är Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena för de olika ämnena i dricksvattnet. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet så analyserar vi cirka 2 000 prover per år.

Vi tar prover på hela processen på vattenverket, på ledningsnätet och även hos våra kunder. Parametrar som vi undersöker är bland annat lukt, smak, pH-värdet samt halter av olika mikroorganismer som finns i vattnet. En sammanställning av analysresultaten hittar du på vår sida om vattenkvalitet.

Vattenkvalitet

Dela sidan: