Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Vatten och avlopp

I Norrköping är det Nodra AB som ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen igen. Vattnet som vi renar i våra vattenverk runt om i kommunen kommer både från sjöar och vattendrag, såsom Glan och Glottern, och från grundvattnet. Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker.

Kommunalt vatten och avlopp är självfinansierad. Det innebär att vi inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna för vatten och avlopp.

Välkommen som vattenkund

Här får du reda på hur du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet – vilka rättigheter och skyldigheter du som kund har, vad anslutningen kostar samt information om brukningsavgifter.

Välkommen som vattenkund

Lämna mätarställning

Logga in på Mina sidor för att lämna aktuell mätarställning för vatten.

Mina sidor

Planerade och pågående VA-arbeten

Här skriver vi om våra planerade och pågående utbyggnader av VA-nätet.

Planerade och pågående VA-arbeten