Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Samarbete med Hyresbostäder och E.ON ska minska restavfallet

Publicerad 30 augusti 2022 kl 09:46

Nodra ska, tillsammans med Hyresbostäder och E.ON skapa lösningar för att minska plasten i restavfallet. Samarbetet startade med att representanter för alla tre bolag undertecknade en avsiktsförklaring och en målsättning för arbetet.

En del av den globala klimatutmaningen är hanteringen av allt det restavfall som kommer från vårt sätt att leva och bo. Ett väldigt tydligt exempel på restavfall som påverkar vårt klimat är plast som baseras på fossila produkter som till exempel olja.

Många av plastprodukterna är återvinningsbara, men en del går till förbränning.

– Den senaste plockanalysen visar att ca 25 % av restavfallet från hushållen består av tidningar och förpackningar, vara hälften är plastförpackningar. När plastprodukterna går till förbränning tillförs ett nettotillskott av växthusgaser som tyvärr bidrar till en accelererad växthuseffekt. Men det går att ändra på detta, säger Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll.

Samarbetet bidrar till att skapa lösningar

Hyresbostäder i Norrköping, Nodra och E.ON är tre viktiga aktörer i kedjan från bostaden till förbränningen som tillsammans kan skapa lösningar och bidra till att vi bryter den oroväckande trenden.

Tillsammans kan bolagen, som också representerar en stor del av kedjan, skapa lösningar som minskar restavfallet och som ökar kunskap inom området hos andra aktörer. Och på så sätt visa på goda exempel kring samverkan och konkreta klimatförbättrande åtgärder.

– Hur långt det här samarbetet tar oss vet vi inte idag men det känns riktigt bra att vi tillsammans med E.ON och Hyresbostäder tar ett gemensamt grepp på frågan om fossil plast i restavfallet. Vi på Nodra har en viktig roll då vi har tät kontakt med våra kunder och Hyresbostäder är vår allra största kund, säger Henrik Peterson vd Nodra AB.

Bolagens ansvar i kedjan

  • Hyresbostäder är stadens största hyresvärd med ca 25 000 hyresgäster, vilket innebär att det genereras en stor mängd restavfall från dessa boende totalt sett.
  • Nodra ansvarar för all insamling av restavfall i kommunen vilket inkluderar samtliga fastigheter och boende hos Hyresbostäder.
  • E.ON tar emot och förbränner restavfallet som insamlats i Norrköping och levererar sedan olika energilösningar som till exempel fjärrvärme, ånga och el.
Till nyhetslistan

Dela nyheten: