Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Avgifter och priser

Nodra är det kommunala bolaget med ansvar för avfallshantering, vatten och avlopp samt bredband i Norrköping.

Taxor för avfall och VA

Affärsområdena avfall och VA drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i respektive taxa, som beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäktige. Du kan läsa dem på sidorna:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Prisblad för bredband och sidoordnade tjänster

Affärsområde bredband drivs på helt affärsmässiga grunder i konkurrens med andra aktörer på marknaden.

Nodra erbjuder vissa tjänster inom avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Vi kallar dem sidoordnade tjänster och det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden.

Du hittar priserna för Nodras tjänster inom sidoordnat i vårt prisblad:

Prisblad Nodra 2022

Dela sidan: