Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Har du drabbats av en källaröversvämning?

Publicerad 3 juli 2022 kl 16:39

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador som du kan drabbas av. Vi beklagar det obehag som skadan har orsakat dig.

Om du har drabbats av en skada på din egendom ska du i första hand anmäla den till ditt försäkringsbolag. Din hemförsäkring, bilförsäkring eller företagsförsäkring täcker oftast flertalet av de skador som uppkommer på egendom. Du har därefter möjlighet att återkomma med ett ersättningsanspråk gentemot Nodra avseende eventuell självriskkostnad när skaderegleringen är avslutad.

Använd denna blankett för att göra din skadeanmälan

Vår handläggning av ditt skadeärende

När en skadeanmälan tas emot av Nodra görs en skadeståndsrättslig utredning av skadehändelsen och av ditt anspråk. Skadeståndsanspråket prövas mot bakgrund av
gällande skadeståndsrättslig lagstiftning samt övriga tillämpliga föreskrifter. I vissa fall lämnas ärendet över till Nodras försäkringsbolag som gör denna bedömning.
När utredningen är färdig återkommer vi eller vårt försäkringsbolag till dig med ett beslut i ärendet. En juridisk prövning kan i många fall ta lite tid vilket vi ber dig ha
överseende med.

Mer information till dig som drabbats av en källaröversvämning

Information till dig som vill skydda ditt hus från framtida källaröversvämningar.

 

Mer driftinformation

Dela sidan: