Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Skärgårdshämtning

Du som bor permanent eller har ett fritidsboende i skärgården kan få hämtning av dina sopor och latrintunnor vid din brygga. Sopor och latrin hämtas med båt, och det är ett tungt arbete att lasta i och ur båten. Vi är därför mycket tacksamma om du vill hjälpa oss med att skapa en bättre arbetsmiljö för vår sophämtare.

Dagen då båten kommer till dig är det viktigt att det finns plats vid bryggan så att båten kan lägga till. Från angöringsplatsen får det inte vara längre än 5 meter till soptunnan. Vi måste kunna lägga till med hela båten, inte bara med fören.

Bara hämtning av restavfall och matavfall

Vår entreprenör ger dig svarta säckar som du ska lägga ditt restavfall i och sedan lägga i soptunnorna. Du som har en brun tunna för matavfall får även genomskinliga säckar till din tunna och en rulle med matavfallspåsar som du lägger ditt matavfall i. Tänk på att först låta matavfallet rinna av ordentligt.

Lägg inte förpackningar och tidningar i restavfallet. Sortera dem separat och lämna på en återvinningsstation. Det finns en återvinningsstation vid affären i Arkösund. Av praktiska skäl kan vi tyvärr inte erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar i skärgården.

Latrinhämtning

Latrintunnor får du av vår entreprenör. Fyll inte behållarna för latrin så att de väger mer än 15 kg. Om vikten överstiger 15 kg måste vi lämna kvar behållaren och hämta den vid ett senare tillfälle. Tänk på att

  • Placera latrinbehållarna på bryggan så att de kan nås från båten.
  • Var noga med att inte lägga något i behållaren som du inte skulle spola ner i ett avlopp, till exempel blöjor, bindor, bomullspinnar eller plast.

Slamtömning

Vi tömmer din slambrunn en gång per år, på hösten. Läs mer på sidan slam om vad du ska tänka på inför tömningen.

Slamtömning

Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre arbetsmiljö för vår sophämtare!

Sopmajor

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk, turister) finns det sopmajor på några öar. Sopmaja eller skärgårdsmaja är en anläggning med soptunnor och toalett. Kontakta kommunens kontaktcenter om du har frågor om sopmajorna.

Kontakta kommunen

Dela sidan: