Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Fyrfackstunnor framför en fyrfacksbil

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

De olika abonnemangen

I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning. Du som väljer att ha avfallsabonnemang med fyrfackstunnor kan enkelt sortera förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier hemma och slipper åka iväg med förpackningar och tidningar till en återvinningsstation lika ofta. Du som väljer abonnemangen Bas, Mini eller gemensam soptunna för Mat- och restavfall behöver åka iväg med förpackningar och tidningar till en återvinningsstation samt till en Returpunkt med ljuskällor och batterier.

Läs mer om om abonnemang med fyrfack och våra andra typer av abonnemang.

Våra avfallsabonnemang

Plats för dina soptunnor

Vårt ansvar är att hämta ditt avfall – ditt ansvar är att se till att vi kan göra det. För att chaufförerna ska kunna tömma dina tunnor och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.

Plats för dina soptunnor

Sorteringsguide

I sorteringsguiden skriver du in det du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras och var det ska lämnas.

Sorteringsguide

Nästa hämtningsdag

Här kan du ta reda på när kommer vi och tömmer dina sopor.

Nästa hämtningsdag

Guide för fyrfackstunnor

Här kan du läsa om hur fördelningen av facken i de två fyrfackstunnorna samt få sorteringstips.

Guide för fyrfackstunnor

Du behöver inte rengöra förpackningarna, däremot behöver de vara tomma och fria från matrester.

Rengör din tunna regelbundet.

  • Titta gärna runt sopkärlet och ta bort getingbon och annat som kan ge en obehaglig överraskning när sopkärlet flyttas.
  • När vi har tömt dina sopor – passa på att rengöra kärlen. Använd gärna vår app för att få notiser om när nästa hämtningsdag är för att veta när kärlen är tomma. Den funkar även för ditt sommarställe.

Knyt ihop soppåsen ordentligt innan du lägger den i tunnan. Särskilt viktigt är det att lägga aska, sågspån och annat som dammar i en ihopknuten soppåse, innan du lägger det i soptunnan. Om det är aska du ska slänga, låt den svalna ordentligt först.

Opaketerad aska och annat som dammar är ett arbetsmiljöproblem för chaufförerna som tömmer din soptunna. Hjälp dem, och håll din soptunna renare, genom att alltid använda en soppåse för restavfallen och stänga den noggrant innan du slänger den.

Dela sidan: