Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Tecknad bild på matavfall

Matavfall

Så här sorterar du ditt matavfall:

 1. Det är viktigt att du bara använder matavfallspåsar till matavfallet.
 2. Veckla upp påsen och sätt den i hållaren.
 3. Ta bort eventuell plast och andra förpackningar och skräp från matresterna.
 4. Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen.
 5. För att undvika lukt, byt påsen efter två till tre dagar, även om den inte är helt fylld.
 6. Knyt ihop påsen ordentligt och lägg den i den bruna tunnan, facket för matavfall i flerfackstunnan eller i sopskåpet märkt Matavfall beroende på hur det ser ut där du bor.

Nya matavfallspåsar

Om du bor i villa får du nya matavfallspåsar genom att knyta en påse på handtaget till din tunna. Din sophämtare lämnar då en rulle till dig. Bor du i ett flerbostadshus får du nya påsar av din hyresvärd eller förening.

Hållare till matavfallspåsen

Påsarna är anpassade för att passa i praktiska hållare som du kan ställa under din diskho eller en annan plats i köket. Kontakta din fastighetsägare eller besök en Returpunkt för att få en hållare till din påse.

Vad ska jag lägga i matavfallspåsen?

 • Råa eller tillagade matrester, till exempel kött, fisk, grönsaker, ägg,
  ris och pasta
 • Kaffe- och tesump inklusive filter
 • Bröd, kex, bullar och kakor
 • Skal från frukt och grönsaker
 • Snacks och godis

Biogas är bra – minskat matsvinn är bättre

Maten har en lång resa till vårt bord. Mycket av vår mat produceras utomlands och måste transporteras till oss med båt, flyg och lastbil. Maten står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan och att framställa den har krävt stora mängder vatten, olja och kemikalier.

I Norrköping samlar vi in matavfall som körs till en biogasanläggning och blir till fordonsgas till bilar och bussar. Av matavfallet blir det även biogödsel, en näringsrik produkt som kan spridas på åkrar. Det är förstås jättebra. Men det allra bästa är om matavfallet aldrig uppkommer, och att vi istället äter upp maten som redan är tillverkad och transporterad innan vi köper mer nyodlad och nytillverkad mat. Det sparar också pengar åt dig och ditt hushåll.

Alla kan sortera

Alla i Norrköping har möjlighet att välja att källsortera matavfall. Om du bor i lägenhet är det din fastighetsägare eller förening som beslutar om du ska källsortera matavfall.

Central behandling och produktion av biogas är det bästa sättet att ta hand om matavfallet och därför ser vi gärna att du sorterar ditt matavfall. Vi vill uppmuntra fler till att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle.

Tänk på att farligt avfall, elavfall, grovavfall samt förpackningar och tidningspapper ska sorteras ut även om du inte källsorterar matavfall, det vill säga om du har abonnemangstypen Mat- och restavfall.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: