Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Beställ hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall

Har du grovavfall eller trädgårdavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en Returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet. Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för hämtningen.

Kundservice

Med grovavfall menar vi restavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i en soppåse, till exempel möbler, mattor och madrasser.

Vem kan beställa hämtning?

Om du äger en villa, ett radhus eller fritidshus kan du beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall vid din fastighet. Det samma gäller om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din fastighetsägare, som har skyldighet att se till att du har möjlighet att lämna grovavfall i närheten av fastigheten.

Om du driver ett företag och hyr dina lokaler, kontakta din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt grovavfall.

Avgift

Du betalar en fast avgift, för akut hämtning eller för hämtning inom 2 dagar, samt en rörlig avgift per påbörjad kubikmeter avfall.

Avgifter för avfall

Packa, märk upp och ställ ut i tid

På hämtningsdagen ska grovavfall vara placerade där hämtningsfordonet kan köra intill och kan vända, alltså vid farbar väg. Placera ut grovavfall senast kl. 06.30 och märk gärna upp det du ställer ut med “grovavfall”.

Du måste packa avfallet i kollin, till exempel löv i säckar, bunta ihop grenar samt mindre grovavfall i en kartong.

Om grovavfall lämnas i säckar får olika typer av grovavfall inte vara blandade. Detta innebär till exempel att om du lämnar ris och trädgårdsavfall och annat brännbart avfall ska detta ligga i olika säckar. Säckarna ska vara förslutna med tejp eller snöre.

Dela sidan: