Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Avgifter och regler för avfall

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2022

Avfallstaxa 2023

Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2023

Riktlinjer för arbetsmiljö

Vi följer och hänvisar till riktlinjerna för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation som finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken finns att ladda ner på Avfall Sveriges webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen (på avfallsverige.se)

Kommunala renhållningsordningen

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Avfallsplanen

Avfallsplan (med bilagor) för Norrköpings kommun

Föreskrifterna

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Sidoordnade affärer avfall

Nodra erbjuder vissa tjänster inom avfall som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Vi kallar dem sidoordnade tjänster och det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Du hittar prislistan för dem sidoordnade affärerna för avfall på sidan Avgifter och priser.

Avgifter och priser

 

Dela sidan: