Så fungerar hämtningen

Här kan du läsa om hur hämtningen av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall fungerar i flerbostadshus.

Kontakta oss om du vill starta upp eller förändra ett avfallsabonnemang.

Kontakta oss

Avgifter och regler för avfall

Soptunnor för restavfall

Till restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för restavfall är gröna.

Volym Bredd (mm) Djup (mm) Höjd (mm)
140 liter 484 550 1065
190 liter 575 705 1075
370 liter 770 811 1104
660 liter 1255 840 1218

Det finns även möjlighet att få restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall för restavfall

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan för hämtning av avfall i soptunnor. För andra typer av behållare gäller hämtningsintervall enligt gällande taxa.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Om din fastighet inte sorterar matavfall kallas abonnemanget för mat- och restavfall.

Restavfall

Soptunnor för matavfall

Till matavfallet finns soptunnor i storlekarna 140 liter och 190 liter. Större soptunnor blir alltför tunga att dra när de innehåller matavfall. Färgen på soptunnorna till matavfallet är brun.

Det finns även möjlighet att få matavfall hämtat i sopsug eller underjordsbehållare. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Hämtningsintervall

Matavfallet måste hämtas minst en gång i veckan. Ett flerbostadshus kan få hämtning upp till fem gånger i veckan. Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Matavfall

Soptunnor för mat- och restavfall

Till mat- och restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för mat- och restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få mat- och restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan för hämtning av avfall i soptunnor. För andra typer av behållare gäller hämtningsintervall enligt gällande taxa.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Abonnemanget Mat- och restavfall innebär att du får lämna matavfall och restavfall tillsammans i samma tunna. Övriga typer av avfall måste fortfarande sorteras.

Abonnemang för grovavfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för grovsopor i soptunnor som är 370 liter eller 660 liter. Det finns även en taxa för löst grovavfall. Grovavfallet måste dock vara förpackat i hanterbara enheter, till exempel i en kartong. En soffa eller en stol räknas som en hanterbar enhet.

Hämtningsintervall

Vi hämtar grovavfallet var 8:e eller var 4:e vecka, var 14:e dag eller 1-2 gånger i veckan.

Hämtning av grovavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

En annan möjlighet är att beställa hämtning i container. Containerstorlekarna är 10, 22 eller 30 m³. Containern står utställd i maximalt fem dagar.

Grovavfall

Egen transport till valfri returpunkt

Fastighetsägare till flerbostadshus får själva transportera sina hyresgästers grovavfall och trädgårdsavfall till valfri returpunkt, så länge mängden inte överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter grovavfall per kalenderår. Vid mängder därutöver krävs anmälan till Länsstyrelsen.

Som fastighetsägare betalar du genom att köpa ett företagskort. Kortet kostar 4 000 kronor inklusive moms och då ingår tio besök på en Returpunkt.

Företagskort på returpunkterna

Abonnemang för elavfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för elavfall. I den ingår hämtning av max 10 kollin per gång. Som ett kolli räknas antingen en fylld låda av den sort som vi delar ut för löst elavfall, eller en hanterbar enhet vid sidan av, till exempel en dator eller en kaffemaskin.

Hämtningsintervall

Vi hämtar elavfallet var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av elavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. I hämtningen ingår max 10 kollin per gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

Elavfall

Abonnemang för farligt avfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för farligt avfall. Lägg det farliga avfallet i särskilda röda boxar.

Hämtningsintervall

Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av farligt avfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning när du själv behöver det. Hämtningen utförs inom 5 dagar, alternativt inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

Farligt avfall

Fastighetsägare till flerbostadshus får själva transportera sina hyresgästers grovavfall och trädgårdsavfall till valfri Returpunkt, så länge mängden inte överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter grovavfall per kalenderår. Vid mängder därutöver krävs anmälan till Länsstyrelsen.

Som fastighetsägare betalar du genom att köpa ett företagskort. Kortet kostar 4 000 kronor inklusive moms och då ingår tio besök på en Returpunkt. Företagskortet köper du på Returpunkten eller hos vår kundservice på Lindövägen 5B. Du betalar via faktura.

Beställ tömning av privat företag

Fastighetsägaren kontaktar valfritt privat företag som kan erbjuda tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja. Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja definieras numera som verksamhetsavfall och därför fasades tömningen ut i kommunal regi (alltså av Nodra) den 16 maj 2021.

Hämtning av vegetabilisk olja sker enbart från verksamheter. Hämtningsintervallet går att anpassa till verksamhetens behov, men får inte vara glesare än en gång per år.

Fett och olja från verksamheter

Beställ tömning av privat företag

Fastighetsägaren kontaktar valfritt privat företag som kan erbjuda tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja. Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja definieras numera som verksamhetsavfall och därför fasades tömningen ut i kommunal regi (alltså av Nodra) den 16 maj 2021.

Verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta en fettavskiljare i avloppet som separerar ut fett så att avloppsrören inte blir igensatta.

Tömningen ska ske så ofta att fettavskiljaren fortfarande har kapacitet att avskilja fettet i avloppsvattnet, dock minst en gång per år.

Fett och olja från verksamheter

År 2020 kom ett beslut från regeringen om att återvinningen av returpapper, det vill säga tidningar, reklamblad med mera, kommer att vara ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022. Hittills har insamlingen och återvinningen ordnats och bekostats av producenten, ett så kallat producentansvar, men efter årsskiftet är detta Nodras ansvar.

Läs mer om hur det påverkar dig som fastighetägare via länken nedan.

Returpapper

Storlek på tunnor

VolymBredd (mm)Djup (mm)Höjd (mm)
140 liter4845501065
190 liter5757051075
370 liter7708111104
660 liter12557731218

Tömningsregistrering

Alla tunnor för restavfall, matavfall samt mat- och restavfall i flerbostadshus är försedda med en tagg (formellt kallat RFID-chip). Sopbilen läser automatiskt av taggen och registrerar att tömningen är gjord samt väger avfallet. Det innebär att vi kan säkerställa att era tunnor har blivit tömda, samt upptäcka eventuella avvikelser.

Dela sidan: