Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Returpapper

År 2020 kom ett beslut från regeringen om att återvinningen av returpapper, det vill säga tidningar, reklamblad med mera, kommer att vara ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022. Hittills har insamlingen och återvinningen ordnats och bekostats av producenten, ett så kallat producentansvar, men efter årsskiftet är detta Nodras ansvar.

För den som har insamling av returpapper i fyrfackstunnor innebär det ingen skillnad eftersom Nodra redan idag samlar in från ditt hushåll.

Likaså har Nodra tecknat avtal med Förpackningsinsamlingen (FTI) så att vi även från årsskiftet kan erbjuda insamling av returpapper från återvinningsstationerna.

Avtal klara

På Nodra ser vi gärna att du som fastighetsägare ska kunna fortsätta att erbjuda fastighetsnära insamling av returpapper till dina boende. Att ha fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper är frivilligt, men en bra service till dina boende och en service som ökar sorteringen och miljönyttan. Dessutom minskar kostnaderna för restavfallet i och med mindre mängder restavfall.

För att det ska vara möjligt att fortsätta få hämtning av returpapper vid fastigheten, har Nodra infört ett så kallat auktorisationssystem. Det innebär att alla entreprenörer som uppfyller våra krav har rätt att sluta avtal med fastighetsägare till flerbostadshus

Auktoriserade entreprenörer

Renall Norrköping
Renall.se
Telefon 011-19 00 00
info@renall.se 

PreZero Recycling AB
Prezero.se
Telefon 011-21 83 66
tobias.jedby@prezero.com

Stena Recycling AB
stenarecycling.se
norrkoping@stenarecycling.se

Vi publicerar de auktoriserade entreprenörerna som du kan välja bland vartefter de har blivit godkända. Antalet valbara entreprenörer kan komma att bli flera och du kan när som helst byta entreprenör.

Auktorisationsavtalet

Auktorisationsavtal

Här återfinns avtalet mellan Nodra och de auktoriserade entreprenörerna. I avtalet framgår de krav som ställs på entreprenörerna.

Säg upp befintliga avtal för returpapper

Du som har ett avtal sedan tidigare behöver säga upp den del som avser returpapper. Om du har avtal gällande insamling av förpackningar (plast, papper, glas och metall) så låter du delen av avtalet vara kvar, det är bara insamling av returpapper där du behöver skriva ett nytt avtal med en auktoriserad entreprenör.

Du kan vänta med att säga upp ditt avtal tills det att det finns auktoriserade entreprenörer att välja på. Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för returpapperinsamling för att höra om den planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

Returpapper i underjordsbehållare/bottentömmande behållare

Vi har även gjort en upphandling av kranhämtning av returpapper, för dig som har fastigheter med insamling av returpapper i underjordsbehållare/bottentömmande behållare. Där är det entreprenören GDL som är upphandlad. Du som har insamling av returpapper i underjordsbehållare kontaktar Nodra så ordnar vi med abonnemanget.

Detta innebär ingen förändring vad gäller insamlingen av förpackningar i dagsläget.

Frågor och svar om nytt ansvar för returpapper

Det kommer inte innebära några förändringar för dig som bor i småhus och har fastighetsnära insamling via fyrfack eller gemensamt hämtställe.

För dig som bor i lägenhet eller driver en verksamhet kan fastighetsägaren även efter årsskiftet välja att ha fastighetsnära insamling av returpapper, men behöver dock ett avtal med en upphandlad enterprenör. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma om det ska finnas fastighetsnära insamling vid huset.

Om det är fullt i kärlen eller inte finns någon fastighetsnära insamling av returpapper kan kunder även fortsättningsvis lämna returpapper på återvinningsstationerna. Information om närmsta återvinningsstation finns på FTI AB:s webbplats www.ftiab.se

Om fastighetsägaren har avtal för insamling av returpapper via en entreprenör idag behöver den kontakta entreprenören och säga upp avtalet.

Du kan vänta med att säga upp ditt avtal tills det att det finns auktoriserade entreprenörer att välja på. Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för returpapperinsamling för att höra om den planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

När Nodras auktorisering av entreprenörer av insamling från flerbostadshus och verksamheter är klar kommer vi att informera om vilka som går att kan välja mellan. Det kan mycket väl vara så att fastighetsägaren kan använda sig av samma entreprenör som tidigare. Vi kan dock inte ge några svar om det förrän upphandlingen är färdig. Vi hoppas att vi kan ange de första klara entreprenörerna innan årsskiftet.

Returpappret materialåtervinns, det vill säga blir till nya pappersprodukter.

Kontakta Förpackningsinsamlingens kundservice för att felanmäla. Telefonnummer 020-088 03 11 kontakt@ftiab.se

Det gäller enbart för returpapper. För förpackningar är det ingen förändring.

Nej inte genom samma avtal. Men om den entreprenör man har idag även blir en av de auktoriserade entreprenörerna kan man välja att använda samma men skriva ett nytt avtal med entreprenören.

Fastighetsägare till flerbostadshus kontaktar någon av entreprenörerna som är auktoriserade. Kontaktuppgifter till entreprenörerna publiceras här på webbplatsen när de är klara. Om du idag samlar in via underjordsbehållare, kontakta Nodra.

Ja, det är olagligt att ha egna avtal, men vi rekommenderar ändå att ni säger upp dem.

Du kan vänta med att säga upp ditt avtal tills det att det finns auktoriserade entreprenörer att välja på. Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för returpapperinsamling för att höra om den planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

Beslutet kom i december 2020, men mallar från branschorganisationen Avfall Sverige var klara först i slutet av juni 2021. Under våren var det fortfarande mycket som var oklart nationellt, varför vi ville vänta in besked från Avfall Sverige, FTI AB med fler.

Nodras krav på entreprenörer finns i detta auktorisationsavtalet. Det avtal som du som fastighetsägare skriver med en entreprenör ska inte stå i strid med de krav som ställs i detta avtal.

Lämna din epostadress

Vill du ha framtida information riktad till dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus? Lämna gärna din epostadress nedan.
    Dela sidan: