Nå ut med information till boende

Nyinflyttade

Det är särskilt viktigt att satsa på nya hyresgäster/medlemmar. Ha gärna som rutin att prata med alla nya boende. I samband med att du visar var tvättstuga och soprum finns är det lämpligt att ge information om källsorteringen på fastigheten och se till att alla får matavfallspåsar och påshållare om ni källsorterar matavfall på fastigheten.

Tipsa gärna om vår digitala sorteringsguide.

Sorteringsguide

Vi har även tryckta sorteringsguider som ni kan dela ut till era hyresgäster. Kontakta vår kundservice.

Hur soprummet ser ut har betydelse

Att soprummet är ljust, fräscht och städat har en positiv effekt på sorteringen. De flesta människor vill inte skräpa ner i ett rent soprum. Men om soprummet istället är skräpigt finns det många som struntar i att anstränga sig.

Placera gärna soptunnorna för restavfall längst ut och matavfallet längre in. Då minskar risken för felsortering bland matavfallet.

Det är även viktigt med skyltning. Se över om era soputrymmen har bra och tydlig skyltning. Om inte, hör av er till vår kundservice eller beställ skyltar kostnadsfritt. Vi har både skyltar och dekaler.

Det perfekta hämtstället

Fler tips

Muntlig information har oftast störst effekt. Har du möjlighet att knacka dörr och informera om källsorteringen? Det finns exempel på fastighetsägare som hyr in studenter som knackar dörr, informerar och delar ut informationsmaterial. Kanske finns det hyresgäster/medlemmar som är extra engagerade och kan fungera som vidareinformatörer till sina grannar?

Dela sidan: