Du befinner dig just nu på Nodras stagingmiljö. Gå till nodra.se

Äger du ett flerbostadshus?

Det är viktigt att alla som bor i Norrköpings kommun blir erbjudna en, både miljömässigt och ekonomiskt, hållbar avfallshantering med bra service. För att det ska lyckas är det viktigt att alla hjälps åt. Du som äger ett flerbostadshus är särskilt viktig för att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

Kontakta vår kundservice om du vill starta upp eller förändra ett avfallsabonnemang.

Kontakta oss

Så fungerar hämtningen av avfall

Här kan du läsa om hur hämtningen av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall, farligt avfall, fett och olja fungerar i flerbostadshus.

Så fungerar hämtningen

Det perfekta hämtstället

Vad är kommunalt avfall?

Nå ut med information till boende

Returpapper

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att avfall som har uppkommit i din verksamhet tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av ditt kommunala avfall.

Fastighetsägarens ansvar

Dela sidan: